Strojne instalacije


Dejavnost strojnih instalacij predstavlja danes 60% delež celotne realizacije. V okviru dejavnosti izvajamo vse; od vodovoda, plina, klimatizacij, ogrevanja in protipožarnih sistemov

 

Vodovod

vodovodne instalacije v objektih

zunanja vodovodna omrežja

meteorne in fekalne kanalizacije

hidroforne postaje

črpališča

 

Plinske instalacije

notranje plinske instalacije

zunanje plinske instalacije

tehnični plini

 

Hlajenje, klimatizacija in prezračevanje

predizolirani kanalski razvodi

pločevinasti kanalski razvodi

klimatsko prezračevanje

split sistemi

konvektorsko hlajenje

mirno hlajenje

hladilne postaje

 

Ogrevanje

radiatorsko ogrevanje

konvektorsko ogrevanje

talno ogrevanje

stensko in stropno ogrevanje

 

Požarni sistemi

šprinkler

vodne zavese