Elektro instalcije


Dejavnost elektroinstalacij predstavlja danes 40% delež celotne realizacije. V okviru dejavnosti izvajamo vse; od jakotočnih instalacij, razsvetljave in varnostne razsvetljave, do instalacij telefonije, računalništva varovanja, video nadzora, požarnega javljanja, strelovodov, montaž klimatskih naprav, industrijskih instalacij, kontrole pristopa, preglede in meritve električnih instalacij.


Jaki tok
Kabelski razvodi
Razsvetljava
Stikalna tehnika
Razdelilne omare
Transformatorske postaje


Šibki tok
Centrlani nadzorni sistemi
Strukturirano ožičenje
Telefonija
Radio in TV instalacije
Ozvočenje
Javljanje požara
Javljanje vloma
Kontrola pristopa
Registracija delovnega časa
Govorilne naprave in videotelefonija

 

 

REFERENČNA LISTA

 

OBJEKT

VRSTA DEL

1. Mercator center Pobrežje Maribor

strojne instalacije

2. Študentski dom 3 MB

elektro instalacije

3. Večnamenska dvorana OŠ Starše

elektro in strojne instalacije

4. VDC Polž Maribor

elektro in strojne instalacije

5. Policijska postaja Podlehnik

strojne instalacije

6. Prenova mestnega gledališča Ptuj

elektro in strojne instalacije

7. Večstanovanjski objekt Maribor-Tezno

elektro in strojne instalacije

8. Hotel na Prešernovi Ptuj

strojne instalacije

9. TUŠ Šentilj

strojne instalacije

10. Mercator trgovski center Ptuj (Super mesto)

strojne instalacije

11. Stanovanjski objekt Mirni zaliv

strojne instalacije

12. PPC Holermuos Ormož

strojne instalacije

13. Hotel Primus - Terme Ptuj

strojne instalacije

14. PSO Duplek

elektro in strojne instalacije

15. Policijska postaja Gorišnica

elektro instalacije

16. Hala EMOTECH

elektro in strojne instalacije

17. Supermarket TUŠ v Slovenski Bistrici

strojne instalacije

18. Vrtec Cirkulane

strojne instalacije

19. Izgradnja vrtca Koroška vrata Kamnica

strojne instalacije

20. Izgradnja PSO Starše

elektro in strojne instalacije

21. Izgradnja športne dvorane pri OŠ Rače

strojne instalacije

22. Stanovanjski objekt Pobrežje

strojne instalacije

23. Vila blok Ptuj

elektro in strojne instalacije

24. Dom Planinka

strojne instalacije

25. Dom starejših občanov Lenart

strojne instalacije

26. Mercator trgovski center Ptuj II (Era)

strojne instalacije

27. Izgradnja štirih dvostanovanjskih objektov v Slovenski Bistrici

strojne instalacije

28. Minoritski samostan Ptuj I. in II. nadstropje

elektro in strojne instalacije

29. Adaptacija in novogradnja Srednje strojne in poslovne šole Maribor

strojne instalacije

30. Prezračevanje - Lambrechtov dom v Slovenskih Konjicah

strojne instalacije

31. Dograditev hladilnega sistema Talum Kidričevo

strojne instalacije

32. Vrtec Kidričevo

strojne instalacije

33. Hotel Soča Rogaška Slatina

strojne instalacije

34. Športna dvorana pri OŠ Lovrenc na Pohorju

strojne instalacije

35. Športno izobraževalni center Ljutomer

strojne instalacije

36. Vrtec Hoče

strojne instalacije

37. AKZ hala Meteorit

strojne instalacije

38. Dva sklopa petih vrstnih hiš v Slov.Bistrici

strojne instalacije

39. Grand hotel Donat v Rogaški Slatini VI. nadstropje

elektro in strojne instalacije

40. Grand hotel Donat v Rogaški Slatini

elektro in strojne instalacije

41. Izgradnja kotlovnice Revital

strojne instalacije

42. Dom za stare Janeza Krstnika Trnovo

strojne instalacije

43. Razširitev hale v DE Rondelice Talum Kidričevo

strojne instalacije

44. Prenova in razširitev kapacitet poslovnega objekta Hotel Diana Murska Sobota

strojne instalacije

45. PSO Transing

strojne instalacije

46. Upravna stavba Čistilne naprave Ptuj

strojne instalacije

47. Obnova prezračevalnega sistema kuhinje in jedilnice Doma upokojencev Ptuj

strojne instalacije

48. Izgradnja OŠ Ljudski vrt - II. faza -rekonstrukcija in priz. objekta ter gradnja parkirišča

elektro in strojne instalacije

49. Večnamenski objekt Dornava - Vila pri lipi

elektro in strojne instalacije

50. Hotel Bioterme - Moravci v Slovenskih goricah

elektro in strojne instalacije

51. Adaptacija in dozidava OŠ Voličina z vrtcem

strojne instalacije

52. Prenova recepcije in capuccino bara Grand hotel Sava Rogaška Slatina

strojne instalacije

53. Posodobitev in širitev GH Donat Rogaška Slatina

strojne instalacije

54. Izgradnja plinske kotlarne ZD Celje

strojne instalacije

55. Tara objekt S2, Maribor

elektro in strojne instalacije

56. Ogrevanje rastlinjakov - press sistem

strojne instalacije

57. 2 stanovanjska bloka v Miklavžu

elektro in strojne instalacije

58. Hotel Sava - polnilnica mineralne vode Rogaška Slatina

strojne instalacije

59. Mercator center Maribor Tabor

strojne instalacije

60. Dozidava učnih delavnic šolskega centra Ptuj

strojne instalacije

61. Poslovni objekt Podvelka

strojne instalacije

62. Ureditev grajske pristave Ormož

strojne instalacije

63. Apartmajska hiša Ribnica na Pohorju

str. instalacije in oprema

64. Izgradnja mesne predelave in mesnice KZ Rače z.o.o.

strojne instalacije

65. Prenova kontejnerske kotlovnice na Brniku

elektro in strojne instalacije

66. Apartmajska hiša pod Pohorjem

strojne instalacije

67. Sistem ogrevanja, plinska instalacija ter elektroinstalacije pri rekonstrukciji PGD Ptuj

elektro in strojne instalacije

68. Dom starejših občanov Pod Gorco

strojne instalacije

69. Vrtec Makole

elektro in strojne instalacije

70. Splošna bolnišnica Trbovlje

elektro instalacije

71. Rekonstrukcija kulturnega doma Lenart

strojne instalacije

72. Izgradnja aneksa k OCV-LOT GD - Dravske elektrarne MB

strojne instalacije